- priemyselný dizajn a konštrukcia

Oblasti konštrukcie

 

 • výrobné linky
 • jednoúčelové stroje
 • dizajnové prvky
 • karosérie a iné tvarovo zložité plochy
 • nosné konštrukcie a zariadenia

 

Služby

 

 • analýza výrobného procesu
 • kontrola už navrhnutých riešení, či budú fungovať, prípadne ich optimalizácia
 • návrh unikátneho riešenia
 • vytvorenie konceptu 3D
 • hrubá pevnostná a hmotnostná analýza
 • základné silové, statické aj dinamické výpočty
 • návrch uchytení a dodávaných súčiastok a ložísk
 • výpočty implementácia pohonov
 • výpočty a implementácia prevodov
 • detajlná stavba zariadenia 3D
 • výpočet únosnosti spojovacích elementov
 • pevnostné analýzi hotového modelu
 • kontrola noriem, príprava na CE
 • optimalizácia modelu, detajlovanie na zníženie výrobnej ceny
 • konzultácia s klientom
 • výkresová dokumentácia, jednotlivé súčiastky, zvárané zostavy, montážne zostavy
 • testovanie
 • patentové rešerše
 • patentové prihlášky
 • 3D realistické vizualizácie
 • 3D animácie a simulácie https://www.youtube.com/watch?v=cKjzmD276hA 

 

Parametre návrhu

 

 • funkčnosť
 • ergonómia
 • bezpečnosť
 • úspora materiálu
 • nízkonákladová výroba (prevažne vypalované-ohýbané plechy)

 

Konštrukčné riešenia uvádzame tu>>>, priemyselný dizajn tu>>>

 

Vizuaizáciu výrobku vieme urobiť pomocou najmodernejších vizualizačných softvérov. Viac tu.

 

Technická dokumentácia

 


Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk