- priemyselný dizajn a konštrukcia

Výpočty a symulácie

 

Pri návrhu súčiastok, nosníkov, prevodov, hriadeľov a iných strojných komponentov je dôležité postupovať podľa predpísaných štandarov. 

 

Výpočtami a pevnostnými analýzami nosníkov a spojovacích súčiastok strojov zabraňujeme poddimenzovaniu a tiež aj predimenzovaniu. 

 

Poddimenzovanie má za následok nesplnenie bezpečnostných kritérií a kratšiu životnosť stroja.

Predimenzovanie zasa predražuje výrobu a zvyšuje tiež často nežaducu váhu stroja, čo sa premietne okrem ceny stroja aj do manipulačných či prepravných nákladov.

 

Výpočty a analýzy ktoré poskytujeme:

 

 • výpočty a analýzy pre drevené i oceľové konštrukcie
 • statické pevnostné výpočty a simulácie
 • dinamické pevnostné výpočty a simulácie
 • výpočty implementácia pohonov
 • výpočty a implementácia prevodov
 • výpočet únosnosti spojovacích elementov
 • životnosť ložísk
 • kmity a tlmenie
 • prestup tepla
 • tlaky
 • tvárniteľnosť
 • obrábacie rezné sily
 • zvary

 

Návrh stroja prebieha v niekoľkých fázach: 

 

 • popis funkcie
 • koncept
 • schéma zariadenia
 • detajlné vypracovanie v 3D CAD programe
 • pevnostné výpočty
 • počiatočné simulácie
 • optimalizácia
 • kontrolné simulácie a pevnostné analýzy
 • výroba a následné testovanie
 • kontrola noriem a príprava na CE certifikáciu

 

Ukážka výpočtu reznej sily pri obrábaní nelegovanej ocele:

 

 
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk