- priemyselný dizajn a konštrukcia


 

Aktuálne prebieha predaj akcií spoločnosti XTREAM a.s.


V  prípade že sa chcete stať akcionárom, je nutné nás kontaktovať telefonicky alebo emailom.
Všetky podmienky sú dohodnuté osobne.

 

Ako postupovať pri kúpe akcií >tu<

 

Viac informácií o akciových spoločnostiach nájdete > tu <.


Ďalšie dôvody prečo sa stať akcionárom:

 • Toto je jedinečná šanca získať akcie s obrovským potenciálom. Množstvo akcií je obmedzené a zároveň pomôžete dobrej veci a aj ekonomike slovenska. Treba si uvedomiť, že teraz má spoločnosť malé základné imanie, to znamená, že ak vytvorí spoločnosť teraz zisk milión eur, tak sa vaša hodnota akcií desať násobí, ale keď už bude spoločnosť veľká a jej základné imanie bude milión eur, a zarobí ďalší milión, tak sa hodnota akcií, len zdvojnásobí, preto je najvýhodnejšie kupovať akcie keď je spoločnosť na začiatku, je to síce najriskantnejšie, ale zároveň je tam najvyšší potenciál na nárast
 • každý rok akcionári dostanú vyplatený podiel na zisku spoločnosti, tzv dividendy
 • dividendy sú pre akcionárov oslobodené od povinnosti odvádzať z nich odvody do ZP a SP.
 • akcionári sa môžu podieľať na riadení spoločnosti prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení
 • hodnota akcií stúpa s rastom spoločnosti a preto je ich možné predať výhodnejšie ako ste ich nakúpili

 

Postup získavania investícií.

 

1. fáza

 • získavanie sponzorských príspevkov
 • podpis zmluv na predaj akcií

 

2. fáza

 • získanie eurofondov

 

3. fáza

 • výroba športového modelu SHARK a jeho predaj
 • investícia do veľkosériovej výroby
 • výroba sériového modelu DOLPHIN
 • zriadenie siete výrobných a čerpacích staníc na vodík

 

4. fáza

 • vývoj nových technológií
 • podpora projektov

 

Ako postupovať ak si chcem kúpiť akcie?

 

V prípade záujmu o akcie nás kontaktujte písomne alebo telefonicky.

 

Je nutné aby ste nám písomne na náš email infoxtream.sk oznámili koľko akcií chcete kúpiť a zaslali nám kontaktné údaje:

 

 • rodné číslo (akcie sú viazané na rodné číslo ak sú vidané na meno *)
 • meno *
 • adresa trvalého bydliska *
 • korešpondenčná adresa ak je iná ako adresa trvalého bydliska
 • telefón (mobil)
 • email (pre korešpondenciu) *

 

* povinné

K cene Akcií treba pripočítať administračný poplatok vo výške 10 EUR / akcia (za prepis - platí sa vždy pri prevode Akcie, nakoľko prevod Akcie vždy podpisuje predstavenstvo osobne rubopisom na Akciu)

 

Následne vám zašleme zmluvu, ktorú podpíšete u notára a zašlete na našu adresu. Spätne vám bude zaslaná podpísaná a notársky overená zmluva od zakladateľa. V zmluve sa zaviažete do termínu splatnosti splatiť dohodnutý vklad. A následne vám budú zaslané vytlačené cenné papiere (akcie na meno) s ochrannými prvkami.
Ochranné prvky:
Naše Akcie predstavujú najvyšší štandard použitých ochranných prvkov zladených do exkluzívneho dizajnu.
Ceninový papier

 • vodoznak
 • ochranné vlákna (UV reflexné)
 • chemická ochrana

Hologram

Hologram je optický prvok v tvare loga firmy, ktorý mení vlastnosti dopadajúceho svetla a vytvára holografický obraz, ktorý sa nedá napodobniť ani skopírovať

 

Grafika

 • giloše
 • ochranné potlače
 • iris
 • mikrotext

 

Kontakt:

 

email: infoxtream.sk


Chcete nás podporiť a nemáte peniaze? Nazdielajte tento projekt na sociálnych sieťach.

 

Ďakujeme.


    
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk