- priemyselný dizajn a konštrukcia


 

Prečo bola spoločnosť založená?

 

Základným podnetom pre založenie spoločnosti je aktuálna situácia na trhu v automobilovom a ropnom priemysle.

 

Zlepšenie ekonomickej situácie slovenska

Je to unikátny a rozsiahli projekt, ktorý prinesie na slovensko množstvo financií a pracovných miest. Tento projekt bude hrať kľúčovú úlohu v tvorbe HDP slovenska a to za plnej účasti slovenských a českých investorov.

 

Prečo ako prvé vyvíjame športovú limuzínu?

Z dôvodu propagácie a marketingu. So športovo ladeným autom sa tak jednoducho a účinne zviditeľníme a dostaneme sa do povedomia automobilových fanúšikov po celom svete.

 

Prvá fáza projektu:

Prvé dva roky spustenie malosériovej výroby športovej limuzíny

Vybudovanie siete dobíjacích elektro staníc pre automobily

Financovanie:

Veľká časť financovaná cez EU fondy

Objem financií 10 miliónov EUR

 

Druhá fáza projektu:

Zriadenie sériovej výroby osobných automobilov, cenovo konkurujúcich americkej automobilke TESLA motors

Financovanie:

Veľká časť financovaná cez EU fondy

Objem financií 3,5 miliardy EUR

 

Tretia fáza projektu:

Batérie ako napájacie jednotky nahradia vodíkové palivové články.

Vybudovanie siete dobíjacích elektro staníc  a vodíkových čerpacích staníc pre automobily

Financovanie:

Veľká časť financovaná cez EU fondy

Zostávajúca časť financovaná zo ziskov spoločnosti.

 

O vodíku

Práve teraz už na vodíkový pohon jazdia autá v Holandsku a tankujú vodík na bežných čerpacích staniciach. Táto technológia je známa už veľmi dlho. V čechách je otvorená prvá čerpacia stanica na vodík od roku 2009.

Táto technológia je jediná, ktorá rieši nastávajúcu ropnú krízu.
Solárna a veterná energia, ktorá spôsobuje výkyvy v elektrickej sieti teraz môže byť konvertovaná na vodík, ktorý sa používa na pohon vozidiel. Vodík je najúčinnejšia pohonná hmota tankovaná do áut, a na jednu nádrž je auto schopné extrémneho dojazdu.

 

Športová limuzína SHARK 103

 • aerodynamický dizajn
 • nízkonákladová prevádzka
 • vodíkovo elektrický pohon
 • špeciálny vzhľad interiéru (podsvietenie a farba osvetlenia)
 • kamerové spätné zrkadlá
 • špeciálne externé ozvučenie z dôvovdu bezpečnosti cestnej premávky
 • odolné komponenty
 • ľahká karoséria z uhlíkových vlákien
 • 2 tipy energetického zdroja (Li-Ion batérie, vodíkové palovové články)
 • 2 tipy podvozkov

Ekologické ciele

 • Chceme prírodu aj vás odbremeniť od znečisťovania spalinami
 • Využívame najnovšie technológie pre ekologickú prevádzku
 • Solárna energia je dostupná pre všetkých
   

 

 

Hlavné body, ktoré podporili rozhodnutie začať vyrábať elektromobily na elektrický a elektricko-vodíkový pohon:

 

 • zdražujúce ropné produkty
 • znečistenie, ktoré ropné produkty produkujú
 • neochota výrobcov automobilov prejsť na nové ekologické technológie
 • nedostatok elektromobilov a automobilov na alternatívne pohony
 • záujem verejnosti o elektromobily a alternatívne energie
 • aktuálni výrobcovia elektromobilov nedokážu pokryť dopyt a ich výrobné kapacity sú využité na 100%
 • vysoká cena elektromobilov
 • chýbajúci segment na európskom trhu
 • Slovensko disponuje potrebnými kapacitami

 

Dlhodobé ciele spoločnosti:

 

 • vyrábať autá hlavne na aleternatívne pohony, cenovo dostupné pre širokú verejnosť
 • použiť doteraz objavené alternatívne zdroje energií na vytvorenie komplexného systému zásobenia energiou vyrobené motorové vozidlo
 • vytvoriť vozidlá novej generácie, ktoré budú obsahovať nové možnosti prispôsobenia užívateľovi v oblasti bezpečnosti, funkčnosti a dizajnu
 • zo získaných peňazí podporiť nové projekty pre rozvoj regiónu v oblasti nových technológií najmä v oblasti spracovania odpadu a čistenia podzemných vôd, taktiež zlepšenia podnikateľského prostredia

 

Ciele spoločnosti z hľadiska postupnosti:

 

 1. Návrh a postavenie športového vozidla na alternatívny pohon, ktoré bude vyrábané malosériovou výrobou na zákazku (pre získanie publicity a taktiež získanie finančných prostriedkov na spustenie sériovej výroby)
 2. Návrh a postavenie osobného automobilu Dolphin so širokým záberom využitia, ktoré bude cenovo dostupné pre širokú verejnosť (zriadenie plne automatizovanej výrobnej linky pre veľkosériovú výrobu)
 3. Vybudovanie siete dobíjacích elektro staníc  a vodíkových čerpacích staníc pre automobiy
 4. Rozširovanie výroby podľa požiadaviek trhu

 

Viac o špecifikáciach výroby s dozviete v sekcii dokumentácia.


    
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk