- priemyselný dizajn a konštrukcia


Priemyselný dizajn, návrh a konštrukcia prototipov, vytváranie 3D objektov

 

Je navrhovanie, modelovanie a realizácia prototypov a výrobkov v moderných počítačových 3D programoch.

 

  • 3D modelovanie zložitých plôch (kapotáž auta a iných výrobkov, formy, odliatky, ergonomické výrobky)
  • tvobra 3D modelov z oskenovaných súčiastok
  • prevod plošných objektov na 3D objekty 

 

Návrh dizajnu automobilových a iných povrchov v CAD programoch.

 

Profesionálna tvorba dizajnu výrobkov podľa požiadaviek zákazníka. Výstup vo formáte STEP, IGES, STL, WRL, PRT, SLDPRT a iné.

 

 

 

 

Prevod oskenovaného výrobku na 3D CAD model

 

Využíva sa, keď potrebujete čo najpresnejšie okopírovať výrobok a preniesť ho do 3D prostredia za účelom presnej výroby. 

 

 

 

Niektoré z našich riešení:


    
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk