- priemyselný dizajn a konštrukcia


 

Výhody vodíkového pohonného systému v automobiloch:

  • neobmedzené uskladnenie slnečnej alebo veternej energie vo forme vodíku
  • nezávislosť na fosilných palivách
  • vysoký výkon
  • nulové emisie
  • nulový hluk
  • nepotrebuje chladiace kvapaliny
  • minimálne nároky na mazanie motora, bez nutnosti motorového oleja

 

Princíp tvorby elektrickej energie z vodíka.

1. Vodíkové palivo je kanálikami poháňané k anóde na jednej strane palivového článku a kyslík zo vzduchu prúdi na druhej strane cez kanáliky katódy

2. Anóda z platiny katalizuje

vodík k pozitívnym vodíkovým iónom (protónom) a negatívne nabytým elektrónom.

 

3. Polymérová Elektrolitická Membrána (PEM) dovoľuje iba kladne nabitým iónom prejsť ku katóde.  Negatívne nabité elektróny musia prechádzať cez externý okruh ku katóde vytvárajúc elektrický prúd.

 

4. V katóde sa pozitívne nabité elektróny z vodíka kombinujú s kyslíkom a vytvárajú čistú vodu. Ktorá vyteká z článku.

 

Elektrický motor

Vyprodukovaná elektrická energia je potom využitá na

pohon elektromotora v automobile.

Chemická reakcia:

Celkovo: H2 + 1/2 O2 H2O Gf = -229 kJ/mol
Anóda: H2 2 H+ + 2 e- E0= 0.00 V
Katóda O2 + 4 e- + 4 H+ 2 H2O E0= 1.23 V

 

Palivový článok s protónovou membránou (PEMFC)

PEMFC sú založené na polymérovej membráne (fluorovaná kyselina sulfónová a pod.), ktorá dobre vedie vodíkové ióny. Takúto membránu si patentovala a vyrába ju firma DuPont pod obchodným názvom Nafion®. Membrána musí byť dostatočne zvlhčená vodou, preto treba regulovať odvádzanie vody, ktorá vzniká ako produkt na katóde. Na obidvoch stranách membrány sa nachádza katalyzátor (najlepšie platina). Takýto typ palivového článku je veľmi citlivý na nečistoty v palive, CO je katalytický jed. Proces prebieha pri teplote okolo 80 °C (podľa druhu polyméru max. 120 °C) s účinnosťou 60 ÷ 65 %, pričom sa dosahujú vysoké prúdové hustoty. Najväčšie použitie sa predpokladá v automobilovom priemysle, hlavne kvôli rýchlemu dosiahnutiu plného výkonu, prakticky nulovým emisiám (produktom je čistá voda) a nízkej prevádzkovej teplote. Nutné je doriešiť problémy so získavaním vodíka, s jeho skladovaním a dodávkou pre spotrebiteľov. Cena katalyzátorov a membrány je v súčasnosti vysoká.

zdroj http://diplomovka.sme.sk/zdroj/2731.pdf


Viac sa dočítate > tu <.


    
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk