- priemyselný dizajn a konštrukcia


Pozrite si koncept auta Shark 103.
V konečnej fáze môžu byť niektoré dizajnové prvky zmenené podľa požiadaviek inžinierov a klientov.

Dizajn vozidla ako aj fotky sú chránené, preto akékoľvek komerčné zverejnenie len so súhlasom XTREAM a.s.


    
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk