- priemyselný dizajn a konštrukcia


Riešenie krízy vodíkovými agregátmi. Ponúkame riešenie energetickej krízy.


K dispozícií máme riešenie energetickej krízy pomocou vodíkových palivových článkov. 


Aktuálne sú vyriešené všetky problémy, ktoré vodíkové hospodárstvo malo. 


Najväčší problém bola vysoká cena vodíkových palivových článkov a tiež náročné a nebezpečné uskladnenie vodíka. Tieto dva kľúčové problémy sa podarilo vyriešiť. 

Najväčšou prekážkou v aplikácií vodíkových pohonov je cena vodíkových palivových článkov, preto že membrány sú vyrobené z platiny. 

Cena sa dá znížiť použitím povlakovaných membrán. 

Druhou prekážkou je uskladnenie vodíka, kde uskladnenie bolo nákladné a problémové. Nakoľko sa vodík uskladňuje pri vysokých tlakoch a nákladné je jeho stláčanie a taktiež keď sa nechladí, tak jeho unikanie. Čo sa dá zasa vyriešiť použitím powerpasty

 

Tieto problémy vieme vyriešiť, ale potrebujeme značný kapitál. Hľadáme preto investora. 

Projekt okrem toho že môže vyriešiť aktuálna energetické a ekologickú krízu, tak bude vysoko ziskový, nakoľko má potenciál, že ho bude využívať celý svet, ako náhradu za ropné palivá. 


    
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk