- priemyselný dizajn a konštrukcia


Z vetru a vody vyrobený vodík

 

Z větru a vody vyrobený vodíkSpolečnost E.ON spustila ve zkušebním provozu ve Falkenhagenu nové zařízení, které využívá přebytků elektrické energie k produkci vodíku elektrolýzou vody. Vyrobený vodík je následně přidáván do potrubí sloužícího k rozvodu zemního plynu. Elektrickou energii dodává nedaleká větrná farma. Ve zkušebním provozu je do distribuční sítě zemního plynu přidáváno 160 m3/h. Až bude komplex plně dostavěný a funkční, tedy koncem srpna tohoto roku, bude do sítě dodáváno 360 m3/h. Využití distribuční sítě zemního plynu pro uskladnění vodíku z obnovitelných zdrojů nabízí řadu výhod. Tímto způsobem je například možné dopravovat velké množství energie na dlouhé vzdálenosti s mnohem větší účinností, než jaké je možné dosáhnout s využitím elektrické distribuční sítě. Velmi velkou výhodu představuje také obrovská kapacita distribuční sítě zemního plynu a dlouhá doba, po kterou je možné takto vyrobený vodík účinně skladovat. Vodík je navíc možné převést reakcí s oxidem uhličitým na syntetický zemní plyn. V Evropě existují dvě hlavní platformy zabývající se konverzí elektrické energie na plyn. Jedna z platforem se zaměřuje na oblast Severního moře, druhá potom na oblast Středomoří.

 

Zdroje:

E.ON


    
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk